ТОВ «ТЕМІО»

03067, Киев, бул. Вацлава Гавела, 4

ТОВ «ТЕМІО»

03067, Киев, бул. Вацлава Гавела, 4

Схеми підключення давачів

Схеми підключення давачів

Схеми підключення давачів до “ВАРТА 1-03” за  посиланням

Схеми підключення давачів до “ВАРТА 1-03.14” за посиланням

Схеми підключення давачів до “ВАРТА 1-03.24” за  посиланням

Газосигналізатори промислового призначення “ВАРТА 1-03” призначені для підключення за радіальною схемою до блоку управління від 1-го до 4-х  давачів газу і температури.

У газосигналізаторі “ВАРТА 1-03.14” передбачено підключення давачів за послідовною схемою, утворюючи одно- або двопроменеву магістраль, – від 1-го до 14-ти датчиків газу і температури у будь-якій комбінації.

У   газосигналізаторі “ВАРТА 1-03.24” передбачено підключення давачів за послідовною схемою, утворюючи одно- або двопроменеву магістраль, – від 1-го до 24-ти датчиків газу і температури у будь-якій комбінації.

З’єднання давачів з блоком управління “ВАРТА 1-03” виконується екранованим чотирижильним кабелем з площею дротів 1 кв. мм типу КВВГэ 4*1,0 при максимальній довжині магістралі блок управління – давач газу або температури до 600 м. Вимірювальні перетворювачі (давачі) газосигналізатора  “ВАРТА 1-03” мають аналоговий вихід.