ТОВ «ТЕМІО»

03067, Киев, бул. Вацлава Гавела, 4

ТОВ «ТЕМІО»

03067, Киев, бул. Вацлава Гавела, 4

Політика компанії “ТЕМІО” в сфері якості

Політика компанії “ТЕМІО” в сфері якості

Система управління якістю компанії “ТЕМІО” сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001 : 2015 компанією SGS (Швейцарія) і національним стандартом ДСТУ ISO 9001 : 2015, що гарантує випуск якісної і надійної продукції.

Головною метою діяльності компанії “ТЕМІО” є виробництво і продаж високоякісної конкурентоздатної продукції, а також надання послуг, які задовольняють вимоги і очікування споживачів, гарантують отримання стабільного прибутку і є основою життєстійкості і всебічного динамічного розвитку компанії.

Задоволення вимог споживачів і соціальних потреб персоналу – основа стратегії діяльності підприємства.

Основні завдання в досягненні мети, яка визначена :

 • Удосконалення основних якісних характеристик усіх видів продукції з метою забезпечення їх конкурентоспроможності
 • Гарантія безпеки виробництва і експлуатації виробів відповідно до міжнародних вимог і правил, які діють в Україні
 • Постійне поліпшення системи управління якістю, яка відповідає вимогам ISO 9001 : 2015 (ДСТУ ISO 9001 : 2015)
 • Збільшення обсягу виробництва продукція.

Шляхи вирішення завдань, які поставлені:

 • Постійне вивчення попиту наших прямих і потенційних замовників і удосконалення споживчих властивостей продукції з урахуванням їх вимог і побажань
 • Систематичний аналіз результатів використання виготовленої продукції безпосередньо на місцях її експлуатації
 • Залучення наукових організацій для дослідження продукції, яка випускається, і пошук шляхів її подальшого удосконалення
 • Швидка адаптація до зміни зовнішніх умов на основі оперативної інформації і реалізація організаційно-технічних заходів
 • Постійне вдосконалення системи управління якістю на основі міжнародного стандарту з орієнтацією на кращі досягнення
 • Вкладення коштів в оперативний пошук, розробка і впровадження нових технологій, конструкторських рішень і науково-технічних досягнень  
 • Розвиток творчої співпраці і взаємовигідна кооперація з постачальниками комплектуючих деталей і вузлів
 • Максимальна концентрація у власному виробництві процесів і технологій, які визначають головні якісні характеристики
 • Розвиток власних і використання сертифікованих систем, стендів і лабораторій комплексної перевірки і випробувань продукції інших підприємств і Державних органів при максимальному наближенні до умов реальної експлуатації
 • Постійне підвищення рівня знань, професійна кваліфікація і стимулювання всіх працівників підприємства до самовдосконалення.

Вище керівництво підприємства бере на себе відповідальність за реалізацію політики у сфері якості, своєчасне визначення потреб споживачів і їх задоволення, за постійне удосконалення системи управління якістю.

Система управління якістю компанії “ТЕМІО” є визначальним чинником у встановленні безконфліктних і довірчих стосунків з нашими споживачами і в досягненні успіху нашого підприємства а, отже, є гарантією робочих місць. Тому кожен працівник несе особисту відповідальність за якість своєї роботи і за постійне вдосконалення своїх власних методів виконання виробничих завдань.

Для підвищення результативності і ефективності функціонування системи управління якістю, на підставі результатів її постійного моніторингу і оцінки з боку керівництва, на кожен рік політика і цілі у сфері якості переглядаються.

Для усіх працівників компанії “ТЕМІО” існує непереборне правило:

КАЧЕСТВО — В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, НИКАКИХ КОМПРОМИССОВ ЗА СЧЕТ КАЧЕСТВА!