Блок управління “ВАРТА 1-03П” (12В)

6,630.00 грн

Блок управління газосигналізатору “ВАРТА 1-03П” забезпечує за допомогою виносних аналогових давачів автоматичний і безперервний контроль в повітрі довибухонебезпечних концентрацій метану і/або пропану (бутану), і/або безпечної для людини концентрації чадного газу, і/або температури повітряного середовища.

Блок управління газосигналізатору “ВАРТА 1-03П” є головним пристроєм приладу і забезпечує виконання всіх функцій газосигналізатора.  

При перевищенні допустимої концентрації контрольованих газів і/або температури повітря блок управління забезпечує видачу світлової і звукової сигналізації, подання сигналів на зовнішні пристрої і комутацію зовнішніх електричних ланцюгів.

До блоку управління “ВАРТА 1-03П” може підключатися від 1-го до 4-х виносних аналогових давачів – газів метану, пропану (бутану), чадного газу і температури повітря у будь-яких поєднаннях за типом і кількістю давачів.

Давачі газосигналізатору “ВАРТА 1-03П” підключаються до блоку управління за радіальною (променевий) схемою, тобто кожен давач до своєї магістралі.

Блок управління “ВАРТА 1-03П” має наступні режими роботи сигналізатора :

«ЧЕРГУВАННЯ» – здійснюється безперервний контроль загазованості (температури при наявності давачів температури) контрольованого середовища;

«ТРИВОГА» – здійснюється включення тривожної (світлової, звукової) сигналізації та пристроїв захисту і блокування у разі перевищення довибухонебезпечних концентрацій газів (граничних концентрацій, температури) у контрольованому середовищі;

«ТЕСТ» – здійснюється перевірка працездатності газосигналізатора, спрацювання пристроїв захисту, блокування і сигналізації.

Блоку управління “ВАРТА 1-03П”, що має захист “іскробезпечне електричне коло”, присвоєно маркування вибухозахисту ExicIIC.

Інформація про концентрацію контрольованих газів відображається на блоці управління одночасно. Кожному давачу відповідає свій індивідуальний світлодіодний індикатор. Індикація показує також обрив кабелю, відсутність або відмову давача.

Блок управління газосигналізатора “ВАРТА 1-03П″ дозволяє працювати з відсічними клапанами і сигнальними пристроями будь-яких типів, має мікропроцесорну систему обробки інформації і самодіагностики, вбудовану звукову і світлову сигналізацію.

Блок управління “ВАРТА 1-03П″ має 4 канали управління зовнішніми виконавчими пристроями, в т.ч. 3 канали релейних з можливістю комутації сили струму до 5 А при напрузі ~250В або =28В і 1 канал імпульсний, що “збиває” на =12В.