Блок управління “ВАРТА 1-03.14”

8,670.00 грн

Блок управління газосигналізатору «ВАРТА 1-03.14» забезпечує за допомогою виносних цифрових давачів автоматичний і безперервний контроль в повітряному середовищі довибухонебезпечних концентрацій горючих газів і безпечних для людини концентрацій токсичних газів і температури повітря.

Блок управління газосигналізатору «ВАРТА 1-03.14» є провідним пристроєм приладу і забезпечує виконання всіх функцій, в т.ч. за замовленням покупця і інтеграцію сигналізатора в системи контролю вищого рівня по інтерфейсу «RS-485» (протокол «Modbus RTU»). 

При перевищенні допустимої концентрації контрольованих газів і температури повітряного середовища блок управління забезпечує видачу світловій і звуковій сигналізації, подачу сигналів на зовнішні пристрої і комутацію зовнішніх електричних кіл. 

До блоку управління «ВАРТА 1-03.14» може послідовно підключатися, утворюючи одно- або двопроменеву магістраль, від 1-го до 14-ти виносних давачів газу з цифровим виходом – метану, пропану (бутану), чадного газу, аміаку, горючих газів і температури повітря в будь-яких поєднаннях за типом і кількістю давачів.

Давачі та інші пристрої — повторювач релейний ПР-14 і повторювач сигналів ПС-14  підключаються до блоку управління «ВАРТА 1-03.14» по загальній магістралі. 

Послідовне підключення давачів газу і температури до блоку управління «ВАРТА 1-03.14» істотно знижує витрати на облаштування систем контролю загазованості за рахунок економії кабельно-провідникової продукції, монтажної і захисної арматури.

Блок управління «ВАРТА 1-03.14» має наступні режими роботи сигналізатора: 

  • «ЧЕРГУВАННЯ» — автоматичний і безперервний контроль загазованості повітря вибухонебезпечними і токсичними газами, і його температури.
  • «ТРИВОГА» — при перевищенні 1-го порогу концентрації вибухонебезпечних і токсичних газів, і температури включення попереджувальною, а при перевищенні 2-го порогу – тривожної світлової і звукової сигналізації, зовнішніх пристроїв захисту і блокування.
  • «ТЕСТ» — перевірка працездатності сигналізатора і правильності спрацьовування світлозвукової сигналізації і зовнішніх пристроїв захисту і блокування.

Інформація про концентрацію контрольованих газів відображується на блоці управління одночасно. Кожному давачу відповідає свій індивідуальний світлодіодний індикатор.  Індикація показує також обрив кабелю, відсутність або відмову давача.

Блок управління сигналізатора «ВАРТА 1-03.14» дозволяє працювати з відсічними клапанами і сигнальними пристроями будь-яких типів, має мікропроцесорну систему обробки інформації і самодіагностики, вбудовану звукову і світлову сигналізацію.  

Блок управління «ВАРТА 1-03.14» має 5 каналів управління зовнішніми виконавчими пристроями, в т.ч. 3 канали релейних з можливістю комутації сили струму до 5 А при напрузі ~250В або =28В і 2 імпульсних канали, що «збивають» на =12В і ~220В