Повторювач релейный ПР-14

8,796.00 грн

Повторювач релейний ПР-14 забезпечує отримання додаткової информації, яка вказує на місце та причину загазованості чи недопустимого підвищення температури повітря, шляхом відображення на зовнішніх світлових та звукових сигнальних пристроях (СЗСП), “прив’язаних” до  місця розташування давачів на об’єкті, їх номерів та типів.

Повторювач релейний ПР-14 забезпечує можливість паралельного підключення до СЗСП індивідуального зовнішнього виконавчого пристроя – відсічного клапана, примусової вентиляції, насоса  і т.і. (з урахуванням потужності що споживається), тобто забезпечує комутацію виконавчих та сигнальних пристроїв, тотожніх конкретним давачам по номерах і типах.

При появі, пов’язаної з витоком вибухонебезпечного чи токсичного газу аварійної ситуації, повторювач ПР-14 забезпечить персонал достовірною інформацією як о причині, так і о місці її виникнення. Це забезпечить  прийняття необходних заходів щодо ліквідації аварії. 

Повторювач релейний ПР-14 для газосигналізаторів «ВАРТА 1-03.14» и «ВАРТА 1-03.14П» призначено для дублювання та індивідуалізації сигнала щодо спрацювання по тривожному порогу давача газа та/чи температури вмиканням індивидуальних для кажного давача зі складу газосигналізатора зовнішніх:

– світлозвуковмх сигнальних пристроїв;

– виконавчих простроїв (вентилятори, насоси, клапана …)

В залежності від типу застосованого модуля комутації, ПР-14 виробляється у наступних  модифікаціях: ПР-14 – 14-ти канальний, ПР-14/10 – 10-ти канальний, ПР-14/5 – 5-ти канальний по управлінню зовнішніми, індивідуальними для кожного давача сигнально-виконавчими пристроями.  Логічний номер давача  співпадає  з   номером канала повторювача.

Також всі модификації ПР-14 за рахунок застосування двох модулів комутації і відповідного програмного забезпечення можуть вироблятись двухпороговими, тобто здійснюється індивідуалізація сигнала щодо спрацювання давача по попереджувальному та тривожному порогах.