Блок управління “ВАРТА 1-03i” (Іскрозахист)

7,998.00 грн

Блок управління газосигналізатору “ВАРТА 1-03і” забезпечує за допомогою виносних аналогових давачів автоматичний і безперервний контроль в повітрі довибухонебезпечних концентрацій метану і/або пропану (бутану), і/або безпечної для людини концентрації чадного газу, і/або температури повітряного середовища.

 

Блок управління газосигналізатору “ВАРТА 1-03і” є головним пристроєм приладу і забезпечує виконання всіх функцій газосигналізатора.  

При перевищенні допустимої концентрації контрольованих газів і/або температури повітря блок управління забезпечує видачу світлової і звукової сигналізації, подання сигналів на зовнішні пристрої і комутацію зовнішніх електричних ланцюгів.

До блоку управління “ВАРТА 1-03і” може підключатися від 1-го до 4-х виносних аналогових давачів – газів метану, пропану (бутану), чадного газу і температури повітря у будь-яких поєднаннях за типом і кількістю давачів.

Давачі газосигналізатору “ВАРТА 1-03і” підключаються до блоку управління за радіальною (променевий) схемою, тобто кожен давач до своєї магістралі.

Блок управління “ВАРТА 1-03і” має наступні режими роботи сигналізатора :

«ЧЕРГУВАННЯ» – здійснюється безперервний контроль загазованості (температури при наявності давачів температури) контрольованого середовища;

«ТРИВОГА» – здійснюється включення тривожної (світлової, звукової) сигналізації та пристроїв захисту і блокування у разі перевищення довибухонебезпечних концентрацій газів (граничних концентрацій, температури) у контрольованому середовищі;

«ТЕСТ» – здійснюється перевірка працездатності газосигналізатора, спрацювання пристроїв захисту, блокування і сигналізації.

Інформація про концентрацію контрольованих газів відображається на блоці управління одночасно. Кожному давачу відповідає свій індивідуальний світлодіодний індикатор. Індикація показує також обрив кабелю, відсутність або відмову давача.

Блок управління газосигналізатора “ВАРТА 1-03і” дозволяє працювати з відсічними клапанами і сигнальними пристроями будь-яких типів, має мікропроцесорну систему обробки інформації і самодіагностики, вбудовану звукову і світлову сигналізацію.

Блок управління “ВАРТА 1-03і” має 4 канали управління зовнішніми виконавчими пристроями, в т.ч. 3 канали релейних з можливістю комутації сили струму до 5 А при напрузі ~250В або =28В і 1 канал імпульсний, що “збиває” на =12В.

Блоку управління «ВАРТА 1-03i», що має захист «іскробезпечне електричне коло», присвоєна маркування вибухозахисту ExicIIC.